Узајамна библиографско-каталошка база података

 записа: 199.572 
COBIB.RS - узајамна библиографско-каталошка база података

Локалне базе података (каталози) библиотека

Све библиотеке: 21

(упишите место или акроним или назив или сиглу)

Друге базе података у систему COBISS.RS

COLIB.RS - Подаци о библиотекама Републике Српске - COLIB.RS