Uzajamna bibliografsko-kataloška baza podataka

 zapisa: 223.072 
COBIB.RS - uzajamna bibliografsko-kataloška baza podataka

Lokalne baze podataka (katalozi) biblioteka

Sve biblioteke: 28

(upišite mesto ili akronim ili naziv ili siglu)

Druge baze podataka u sistemu COBISS.RS

COLIB.RS - Podaci o bibliotekama Republike Srpske - COLIB.RS