Узајамна база података: COLIB.RS - Подаци о библиотекама Републике Српске - COLIB.RS

Изабрани запис

 запис [1/1] 
Бројчана ознака - сигла 11030
Име инстит./библиотеке Народна библиотека Угљевик
Име инст./библиотеке-енг Public Library Ugljevik
URL домаће стране http://www.bibliotekaugljevik.com
Врста библиотеке народна библиотека
Статус библиотеке самостална
Управ./дир./руков. библ. Недељко Зарић, тел. +387 55 77 34 10, факс +387 55 77 34 12
Контакт. лице за COBISS Драгана Поповић, тел. +387 55 77 22 81, факс +387 55 77 22 81, Е-пошта biblioug@scwlan.com
Акроним у COBISS.RS НБУГ
Чланство у COBISS.RS пуноправни члан
Адреса Карађорђева бб, BA-76330 Угљевик, РС, п.ф. 28
Одел.,тел.,факс,е-пошта библиотека, тел. +387 55 77 22 81, факс +387 55 77 22 81, Е-пошта biblioug@scwlan.com
 запис [1/1]