Узајамна база података: COLIB.RS - Подаци о библиотекама Републике Српске - COLIB.RS

Изабрани запис

 запис [1/1] 
Бројчана ознака - сигла 11021
Име инстит./библиотеке Народна библиотека Милићи
Име инст./библиотеке-енг Public Library Milići
Врста библиотеке народна библиотека
Статус библиотеке самостална
Управ./дир./руков. библ. Зоран Џинкић, тел. +387 56 74 15 33, Е-пошта нбмилици@спинтер.нет
Контакт. лице за COBISS Рената Гузина, тел. +387 65 14 39 46, Е-пошта renatadzinkic@yahoo.com
Акроним у COBISS.RS НБМ
Чланство у COBISS.RS пуноправни члан
Адреса Трг рудара 1, BA-75446
Одел.,тел.,факс,е-пошта библиотека, тел. +387 65 14 39 46, Е-пошта nbmilici@spinter.net
 запис [1/1]