Узајамна база података: COLIB.RS - Подаци о библиотекама Републике Српске - COLIB.RS

Изабрани запис

 запис [1/1] 
Бројчана ознака - сигла 11017
Име инстит./библиотеке Народна библиотека Козарска Дубица
Име инст./библиотеке-енг Public Library Kozarska Dubica
Врста библиотеке народна библиотека
Статус библиотеке самостална
Управ./дир./руков. библ. Данијела Балабан, тел. +387 52 41 66 34, факс +387 52 41 60 36, Е-пошта кд.библиотека@ыахоо.цом
Контакт. лице за COBISS Данијела Балабан, тел. +387 52 41 66 34, факс +387 52 41 60 36, Е-пошта kd.biblioteka@yahoo.com
Акроним у COBISS.RS НБКД
Чланство у COBISS.RS пуноправни члан
Адреса Светосавска 21, BA-79240 Козарска Дубица, РС
Одел.,тел.,факс,е-пошта библиотека, тел. +387 52 41 66 34, факс +387 52 41 60 36, Е-пошта kd.biblioteka@yahoo.com
Доступност услуга
 запис [1/1]