Узајамна база података: COLIB.RS - Подаци о библиотекама Републике Српске - COLIB.RS

Изабрани запис

 запис [1/1] 
Бројчана ознака - сигла 11019
Име инстит./библиотеке Јавна установа Народна библиотека "Иво Андрић" Вишеград / Библиотека
Име инст./библиотеке-енг Public Library "Ivo Andric" Višegrad / Library
Врста библиотеке народна библиотека
Статус библиотеке самостална
Управ./дир./руков. библ. Бојан Пецикоза, тел. +387 58 62 03 78, тел. +387 65 48 64 59, факс +387 58 62 03 78, Е-пошта библиотекавгл@гмаил.цом
Контакт. лице за COBISS Бојан Пецикоза, тел. +387 58 62 03 78, факс +387 58 62 03 78, Е-пошта bibliotekavgd@gmail.com
Акроним у COBISS.RS НБИАВ
Чланство у COBISS.RS пуноправни члан
Адреса Ужичког корпуса бр. 6, BA-73240
Одел.,тел.,факс,е-пошта библиотека, тел. +387 58 62 03 78, факс +387 58 62 03 78, Е-пошта bibliotekavgd@gmail.com
Подаци за међубиб. поз. Ивана Мачар, тел. +387 58 62 03 78, факс +387 58 62 03 78, Е-пошта bibliotekavgd@gmail.com
 запис [1/1]