Узајамна база података: COLIB.RS - Подаци о библиотекама Републике Српске - COLIB.RS

Изабрани запис

 запис [1/1] 
Бројчана ознака - сигла 11015
Име инстит./библиотеке ЈУ Народна библиотека "Данило Киш" Теслић
Име инст./библиотеке-енг Public Library "Danilo Kiš" Teslić
URL домаће стране http://www.biblioteka-teslic.com
Врста библиотеке народна библиотека
Статус библиотеке самостална
Управ./дир./руков. библ. Борка Ђурђевић, тел. +387 53 41 07 60, факс +387 53 41 07 61, Е-пошта нбданилокис@теол.нет
Контакт. лице за COBISS Борка Ђурђевић, тел. +387 53 41 07 60, факс +387 53 41 07 61, Е-пошта nbdanilokis@teol.net
Акроним у COBISS.RS НБДКТ
Чланство у COBISS.RS пуноправни члан
Адреса Карађорђева 16, BA-74270 Теслић, РС
Одел.,тел.,факс,е-пошта библиотека, тел. +387 53 41 07 60, факс +387 53 41 07 61, Е-пошта nbdanilokis@teol.net
Подаци за међубиб. поз. Борка Ђурђевић
 запис [1/1]