Узајамна база података: COLIB.RS - Подаци о библиотекама Републике Српске - COLIB.RS

Изабрани запис

 запис [1/1] 
Бројчана ознака - сигла 11022
Име инстит./библиотеке Универзитет у Бањој Луци, Факултет политичких наука / Библиотека
Име инст./библиотеке-енг University of Banja Luka, Faculty of Political Science / Library
Врста библиотеке високошколска/универзитетска
Статус библиотеке несамостална
Управ./дир./руков. библ. Нина Кујача, тел. +387 51 30 40 01, факс +387 51 30 40 32, Е-пошта фпн.библиотека@гмаил.цом
Контакт. лице за COBISS Нина Кујача, тел. +387 51 30 40 01, факс +387 51 30 40 32, Е-пошта fpn.biblioteka@gmail.com
Акроним у COBISS.RS ФПНБЛ
Чланство у COBISS.RS пуноправни члан
Адреса Булевар војводе Петра Бојовића 1А, BA-78000 Бања Лука, РС
Одел.,тел.,факс,е-пошта библиотека, тел. +387 51 30 40 01, факс +387 51 30 40 32, Е-пошта fpn.biblioteka@gmail.com
Остала одговорна лица Ненад Кецмановић, декан
 запис [1/1]