Узајамна база података: COLIB.RS - Подаци о библиотекама Републике Српске - COLIB.RS

Изабрани запис

 запис [1/1] 
Бројчана ознака - сигла 11027
Име инстит./библиотеке Универзитет у Бањој Луци, Филолошки факултет, Бања Лука / Библиотека
Име инст./библиотеке-енг University of Banja Luka, Faculty of Philology, Banja Luka / Library
URL домаће стране http://flf.unibl.org/pocetna/
Врста библиотеке високошколска/универзитетска
Статус библиотеке несамостална
Управ./дир./руков. библ. Александра Вучановић, тел. +387 66 12 95 80, Е-пошта александравуцановиц@гмаил.цом
Контакт. лице за COBISS Александра Вучановић, тел. +387 66 12 95 80, Е-пошта aleksandravucanovic@gmail.com
Акроним у COBISS.RS ФЛФБЛ
Чланство у COBISS.RS пуноправни члан
Адреса Булевар војводе Петра Бојовића 1А, BA-78000 Бања Лука
Одел.,тел.,факс,е-пошта библиотека, тел. +387 65 97 18 77, Е-пошта biblio@unibl.rs
 запис [1/1]