Узајамна база података: COLIB.RS - Подаци о библиотекама Републике Српске - COLIB.RS

Изабрани запис

 запис [1/1] 
Бројчана ознака - сигла 11009
Име инстит./библиотеке Универзитет у Источном Сарајеву, Електротехнички факултет / Библиотека
Име инст./библиотеке-енг University of East Sarajevo, Faculty of Electrical Engineering / Library
URL домаће стране http://www.etf.unssa.rs.ba
Врста библиотеке високошколска/универзитетска
Статус библиотеке несамостална
Управ./дир./руков. библ. Др Зоран Љубоје, тел. +387 57 34 27 88, факс +387 57 34 27 88, Е-пошта зљубоје@хотмаил.цом
Контакт. лице за COBISS Олга Матић, тел. +387 57 34 06 28, факс +387 57 34 27 88, Е-пошта olga.matic@etf.unnsa.rs.ba
Акроним у COBISS.RS ЕТФИС
Чланство у COBISS.RS пуноправни члан
Адреса Вука Караџића 30, BA-71123 Источно Сарајево
Одел.,тел.,факс,е-пошта библиотека, тел. +387 57 34 06 28, факс +387 57 34 27 88, Е-пошта olga.matic@etf.unssa.rs.ba
Доступност услуга ограниченом кругу корисника
Број запослених 2
Употребна површина у м² 190
Број корисничких места 24
 запис [1/1]