Узајамна база података: COLIB.RS - Подаци о библиотекама Републике Српске - COLIB.RS

Изабрани запис

 запис [1/1] 
Бројчана ознака - сигла 11031
Име инстит./библиотеке Универзитет у Источном Сарајеву, Економски факултет Брчко / Библиотека
Име инст./библиотеке-енг University of East Sarajevo, Faculty of Economics Brcko / Library
URL домаће стране http://www.efbrcko.ba
Врста библиотеке високошколска/универзитетска
Статус библиотеке несамостална
Управ./дир./руков. библ. Наталија Лакић, тел. +387 49 23 49 31, факс +387 49 23 49 42, Е-пошта библиотека.ефб@гмаил.цом
Контакт. лице за COBISS Наталија Лакић, тел. +387 49 23 49 31, факс +387 49 23 49 42, Е-пошта biblioteka.efb@gmail.com
Акроним у COBISS.RS ЕФБР
Чланство у COBISS.RS пуноправни члан
Адреса Студентска 11, BA-76101 Брчко, РС, п.ф. 42
Одел.,тел.,факс,е-пошта библиотека, тел. +387 49 23 49 31, факс +387 49 23 49 42, Е-пошта bibliotekaefb@gmail.com
Подаци за међубиб. поз. Наталија Лакић
Остала одговорна лица Срђан Лалић, декан
 запис [1/1]