Узајамна база података: COLIB.RS - Подаци о библиотекама Републике Српске - COLIB.RS

Изабрани запис

 запис [1/1] 
Бројчана ознака - сигла 11023
Име инстит./библиотеке Универзитет у Бањој Луци, Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет / Библиотека
Име инст./библиотеке-енг University of Banja Luka, Faculty of Architecture, Civil Engineering and Geodesy / Library
URL домаће стране http://www.aggf.unibl.org
Врста библиотеке високошколска/универзитетска
Статус библиотеке несамостална
Управ./дир./руков. библ. Душко Кандић, тел. +387 65 76 07 83, Е-пошта дуско.кандиц@аггф.унибл.орг
Контакт. лице за COBISS Душко Кандић, тел. +387 65 76 07 83, Е-пошта dusko.kandic@aggf.unibl.org
Акроним у COBISS.RS АГГФБЛ
Чланство у COBISS.RS пуноправни члан
Адреса В. Степе Степановића 77/ИИИ, BA-78000 Бања Лука, РС
Одел.,тел.,факс,е-пошта библиотека, тел. +387 65 76 07 83, Е-пошта biblioteka@agfbl.org
Подаци за међубиб. поз. Душко Кандић
Остала одговорна лица Др Бранкица Милојевић, декан, тел. +387 51 46 26 16, факс +387 51 46 25 43, Е-пошта info@agfbl.org
 запис [1/1]