Uzajamna baza podataka: COLIB.RS - Podaci o bibliotekama Republike Srpske - COLIB.RS

Izabrani zapis

 zapis [1/1] 
Brojčana oznaka - sigla 11017
Ime instit./biblioteke Narodna biblioteka Kozarska Dubica
Ime inst./biblioteke-eng Public Library Kozarska Dubica
Vrsta biblioteke narodna biblioteka
Status biblioteke samostalna
Uprav./dir./rukov. bibl. Danijela Balaban, tel. +387 52 41 66 34, faks +387 52 41 60 36, E-pošta kd.biblioteka@yahoo.com
Kontakt. lice za COBISS Danijela Balaban, tel. +387 52 41 66 34, faks +387 52 41 60 36, E-pošta kd.biblioteka@yahoo.com
Akronim u COBISS.RS NBKD
Članstvo u COBISS.RS punopravni član
Adresa Svetosavska 21, BA-79240 Kozarska Dubica, RS
Odel.,tel.,faks,e-pošta biblioteka, tel. +387 52 41 66 34, faks +387 52 41 60 36, E-pošta kd.biblioteka@yahoo.com
 zapis [1/1]