Uzajamna baza podataka: COLIB.RS - Podaci o bibliotekama Republike Srpske - COLIB.RS

Izabrani zapis

 zapis [1/1] 
Brojčana oznaka - sigla 11019
Ime instit./biblioteke Javna ustanova Narodna biblioteka "Ivo Andrić" Višegrad / Biblioteka
Ime inst./biblioteke-eng Public Library "Ivo Andric" Višegrad / Library
Vrsta biblioteke narodna biblioteka
Status biblioteke samostalna
Uprav./dir./rukov. bibl. Bojan Pecikoza, tel. +387 58 62 03 78, tel. +387 65 48 64 59, faks +387 58 62 03 78, E-pošta bibliotekavgl@gmail.com
Kontakt. lice za COBISS Bojan Pecikoza, tel. +387 58 62 03 78, faks +387 58 62 03 78, E-pošta bibliotekavgd@gmail.com
Akronim u COBISS.RS NBIAV
Članstvo u COBISS.RS punopravni član
Adresa Užičkog korpusa br. 6, BA-73240
Odel.,tel.,faks,e-pošta biblioteka, tel. +387 58 62 03 78, faks +387 58 62 03 78, E-pošta bibliotekavgd@gmail.com
Podaci za međubib. poz. Ivana Mačar, tel. +387 58 62 03 78, faks +387 58 62 03 78, E-pošta bibliotekavgd@gmail.com
 zapis [1/1]