Uzajamna baza podataka: COLIB.RS - Podaci o bibliotekama Republike Srpske - COLIB.RS

Izabrani zapis

 zapis [1/1] 
Brojčana oznaka - sigla 11027
Ime instit./biblioteke Univerzitet u Banjoj Luci, Filološki fakultet, Banja Luka / Biblioteka
Ime inst./biblioteke-eng University of Banja Luka, Faculty of Philology, Banja Luka / Library
URL domaće strane http://flf.unibl.org/pocetna/
Vrsta biblioteke visokoškolska/univerzitetska
Status biblioteke nesamostalna
Uprav./dir./rukov. bibl. Aleksandra Vučanović, tel. +387 66 12 95 80, E-pošta aleksandravucanovic@gmail.com
Kontakt. lice za COBISS Aleksandra Vučanović, tel. +387 66 12 95 80, E-pošta aleksandravucanovic@gmail.com
Akronim u COBISS.RS FLFBL
Članstvo u COBISS.RS punopravni član
Adresa Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, BA-78000 Banja Luka
Odel.,tel.,faks,e-pošta biblioteka, tel. +387 65 97 18 77, E-pošta biblio@unibl.rs
 zapis [1/1]