Uzajamna baza podataka: COLIB.RS - Podaci o bibliotekama Republike Srpske - COLIB.RS

Izabrani zapis

 zapis [1/1] 
Brojčana oznaka - sigla 11023
Ime instit./biblioteke Univerzitet u Banjoj Luci, Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet / Biblioteka
Ime inst./biblioteke-eng University of Banja Luka, Faculty of Architecture, Civil Engineering and Geodesy / Library
URL domaće strane http://www.aggf.unibl.org
Vrsta biblioteke visokoškolska/univerzitetska
Status biblioteke nesamostalna
Uprav./dir./rukov. bibl. Duško Kandić, tel. +387 65 76 07 83, E-pošta dusko.kandic@aggf.unibl.org
Kontakt. lice za COBISS Duško Kandić, tel. +387 65 76 07 83, E-pošta dusko.kandic@aggf.unibl.org
Akronim u COBISS.RS AGGFBL
Članstvo u COBISS.RS punopravni član
Adresa V. Stepe Stepanovića 77/III, BA-78000 Banja Luka, RS
Odel.,tel.,faks,e-pošta biblioteka, tel. +387 65 76 07 83, E-pošta biblioteka@agfbl.org
Podaci za međubib. poz. Duško Kandić
Ostala odgovorna lica Dr Brankica Milojević, dekan, tel. +387 51 46 26 16, faks +387 51 46 25 43, E-pošta info@agfbl.org
 zapis [1/1]