Узајамна база података: COLIB.RS - Подаци о библиотекама Републике Српске - COLIB.RS

Изабрани запис

 запис [1/1] 
Бројчана ознака - сигла 11006
Име инстит./библиотеке ЈУ Матична библиотека Источно Сарајево
Име инст./библиотеке-енг Central Library of East Sarajevo
URL домаће стране http://www.matbibli.rs.ba
Врста библиотеке народна библиотека
Статус библиотеке самостална
Управ./дир./руков. библ. Љиљана Кнежевић, тел. +387 57 32 06 71, тел. +387 57 34 03 05, факс +387 57 32 06 70, Е-пошта матбибли@теол.нет
Контакт. лице за COBISS Бранислава Милошевић, тел. +387 57 32 06 71, тел. +387 57 34 03 05, факс +387 57 32 06 70, Е-пошта branislava.milosevic@matbibli.rs.ba
Акроним у COBISS.RS МБИС
Чланство у COBISS.RS пуноправни члан
Адреса Стефана Немање 6, BA-71123 Источно Сарајево
Одел.,тел.,факс,е-пошта библиотека, тел. +387 57 32 06 71, факс +387 57 32 06 70, Е-пошта matbibli@teol.net
Подаци за међубиб. поз. Бранислава Милошевић
Доступност услуга свима без ограничења
Број запослених 16
Употребна површина у м² 852
Број корисничких места 40
 запис [1/1]