VIBRS Centar
Konferencije COBISS

Konferencija COBISS

Obaveštenja i novosti
23. 05. 2016.
Najava instalacije programske opreme COBISS3, V6.6-01 (obaveštenje)
23. 05. 2016.
Najava instalacije programske opreme COBISS2/Pozajmica, V5.8-06 (obaveštenje)
Arhiv


Moja biblioteka
(COBISS/OPAC)

  • Pregled pozajmljene građe
  • Produžavanje roka pozajmice
  • Rezervacija građe

Ulaz

 
Za BIBLIOTEKE