VIBRS Centar
Konferencije COBISS

Konferencija COBISS

Obaveštenja i novosti
13. 04. 2015.
Prva instalacija programske opreme COBISS3/Pozajmica u COBISS.RS, u biblioteci Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske, Banja Luka
Arhiv


Moja biblioteka
(COBISS/OPAC)

  • Pregled pozajmljene građe
  • Produžavanje roka pozajmice
  • Rezervacija građe

Ulaz

 
Za BIBLIOTEKE