VIBRS Centar
Konferencije COBISS
Obaveštenja i novosti
27. 10. 2016.
Instalacija programske opreme COBISS3, V6.8-00(03), 27. 10. 2016. (COBISS3, COBISS3/Pozajmica, COBISS3/Međubibliotečka pozajmica)
Arhiv


Moja biblioteka
(COBISS/OPAC)

  • Pregled pozajmljene građe
  • Produžavanje roka pozajmice
  • Rezervacija građe

Ulaz

 
Za BIBLIOTEKE