VIBRS Centar
Konferencije COBISS
Obaveštenja i novosti
07. 09. 2016.
Instalacija programske opreme COBISS3, V6.7-03, 7. 9. 2016. (COBISS3/Katalogizacija)
Arhiv


Moja biblioteka
(COBISS/OPAC)

  • Pregled pozajmljene građe
  • Produžavanje roka pozajmice
  • Rezervacija građe

Ulaz

 
Za BIBLIOTEKE