ВИБРС Центар
Конференције COBISS
Обавјештења и новости
19. 05. 2017.
Инсталација програмске опреме COBISS3 V6.11-03, у периоду од 20. до 21. 5. 2017. (COBISS3/Каталогизација, COBISS3/Фонд, COBISS3/Позајмица)
Архив


Моја библиотека
(COBISS/OPAC)

  • Преглед позајмљене грађе
  • Продужавање рока позајмице
  • Резервација грађе

Улаз

 
ЗА БИБЛИОТЕКЕ