COBISS
ВИБРС Центар
Конференције COBISS
Обавјештења и новости
19. 04. 2018.
Инсталација програмске опреме COBISS3, V6.17-00, у периоду од 21. до 22. 4. 2018. (COBISS3, COBISS3/Каталогизација, COBISS3/Набавка, COBISS3/Серијске публикације, COBISS3/Фонд, COBISS3/Позајмица)
Архив