COBISS
VIBRS Centar
Konferencije COBISS
Obaveštenja i novosti
09. 03. 2018.
Instalacija programske opreme COBISS3, V6.16-00, u periodu od 10. do 11. 3. 2018. (COBISS3, COBISS3/Nabavka, COBISS3/Fond, COBISS3/Pozajmica)
Arhiv


Moja biblioteka
(COBISS/OPAC)

  • Pregled pozajmljene građe
  • Produžavanje roka pozajmice
  • Rezervacija građe

Ulaz

 
Za BIBLIOTEKE