VIBRS Centar
Konferencije COBISS
Obaveštenja i novosti
14. 07. 2017.
Instalacija programske opreme COBISS3, V6.12-00(05), u periodu od 15. do 16. 7. 2017. (COBISS3/Pozajmica)
Arhiv


Moja biblioteka
(COBISS/OPAC)

  • Pregled pozajmljene građe
  • Produžavanje roka pozajmice
  • Rezervacija građe

Ulaz

 
Za BIBLIOTEKE