VIBRS Centar
Konferencije COBISS
Obaveštenja i novosti
17. 10. 2017.
Instalacija programske opreme COBISS3, V6.13-02, 17. 10. 2017. (COBISS3, COBISS3/Nabavka, COBISS3/Elektronski izvori, COBISS3/Fond, COBISS3/Pozajmica)
Arhiv


Moja biblioteka
(COBISS/OPAC)

  • Pregled pozajmljene građe
  • Produžavanje roka pozajmice
  • Rezervacija građe

Ulaz

 
Za BIBLIOTEKE